Daihatsu Charmant, 1974 - 1987, 1979


Daihatsu Charade, 1977 - 1984


Daihatsu Taft F50, 25d, 1977 - 1984